Inga Gerner Nielsen

Billedkunst, Dans, Performance, Scenekunst

Hvem er jeg?

Jeg er en del af den gruppe af performere som har udviklet en interaktiv performance-genre til at skabe fiktive paralleluniverser - både i men som oftest uden for traditionel kunstkontekst. Denne form for performancekunst er svær at forklare med ord. Den skal opleves. Deltager for deltager vil mærke hvordan en verden af fantasi og sanselighed kan åbne sig. I dem selv. Og i mødet med det andet menneske. Mine værker er ofte site-specifikke, det vil sige at de tager udgangspunkt i det sted hvor performance-installationen sættes op. Med fokus på hvad den kan åbne af muligheder det sted og med de mennesker? Jeg er oprindeligt uddannet i Sociologi og Moderne Kultur og Kulturformidling. Og trænet som performer i den fysiske skuespilteknik Michael Chechov på Studio 5 i New York. I 2008 var jeg med til at stifte performance-kollektivet Club de la Faye. Og i 2010 fremtidsforskningsvirksomheden House of Futures. I 2017 vandt jeg sammen med Johannes Maria Schmit prisen Leipzig Bewegungskunstpreis for den site-specifikke performance The Queeng of Ama*r.

Foto: Pete Lambert

Hvad kan jeg tilbyde?

Vi kan i fælleskab udvikle et projekt, hvor interaktiv performancekunst indgår som en måde at skabe en sanselig kunstneriske undersøgelse af et givent emne. Enten inden for et specifikt fag eller interdisciplinær temauge - eller med udgangspunkt i hvordan vi kunne ønske at transformere et steds arkitektur eller sociale dynamikker. Jeg kan vise hvordan man sammensætter et "mood board", som i første omgang omsætter en kollektiv brainstorm til et visuelt dokument. Herefter hvordan vi kan virkeliggøre denne fælles imaginære verden ved at installere den med objekter, lyd, lys og interaktionsdesign. I fx klasselokalet, en ungdomsklub, en kantine, et.... Jeg kan samtidig undervise i fysiske performanceteknikker til at korpsliggøre forskellige stemninger. Og i hvordan, man som interaktiv performer,  kan møde det enkelte publikum, og bringe dem i et univers af fortællinger.