Liv Pedersen

Film

Liv Pedersen
Hvem er jeg?

Jeg er filmmskaber med stort F, med erfaring indenfor produktion, manuskriptskrivning, idéudvikling, instruktion, optagelser og redigering. Jeg har haft min egen virksomhed siden 2012, hvor jeg bl.a. har produceret kort- og dokumentarfilm, taget billedet og produceret reklame- og informationsfilm. Fra 2015-2019 var jeg elev på Filmmaskinen, hvor jeg fik en masse fagligt viden omkring filmproduktion, som jeg har brugt på profesionelle TV- og reklameproduktioner igennem de sidste 6 år. De sidste 4 år har jeg også undervist for Filmmaskinen, hvor vi har udviklet forskellige forløb for målgruppen 7.-10. klasse, og her er min passion for at lære børn og unge omkring især idéudvikling og skabelsen af film opstået. Ved siden af mit arbejde som freelancer, har jeg læst en bachelor i Natur- og Kulturformidling, som jeg er færdig med i sommeren 2022.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde et forløb omkring film, som kan passe under de rammer, der er behov for. Forløbet kan både omhandle kortfilm og dokumentarfilm, varer en enkelt dag eller flere. Vi vil sammen se film, og i fællesskab derefter idéudvikle på film, som de unge finder interessante og relevante for netop deres målgruppe. Derefter vil de i grupper skulle skrive manuskript, som de kort vil blive introducere til, og så skal de ud og optage kortfilm, hvor der både er mulighed for, at man kan være foran og bagved kameraet. Til sidst klipper de filmene sammen og vi ser dem i fællesskab. De unge får altså mulighed for at være en del af processen hele vejen igennem, samt skabe noget som er nærværende og meningsgivende for dem. Forhåbentlig får de en anderledes undervisning, som kan vække deres kreative lyst og give dem mod på at sætte ord på nogle emner, som rører sig i dem.